Oplopende levertijden!

Zoals u van ons gewend bent proberen wij u altijd tijdig te informeren. Onze normale korte levertijden, welke u van ons gewend bent, kunnen wij helaas op dit moment NIET meer blijven hanteren. Voor orders voor WMS-profielen, welke vanaf 9 mei 2022 bij ons geplaats worden, zal de levertijd 7 werkdagen gaan bedragen. De reden van deze (hopelijk tijdelijke) langere levertijd, komt voort uit de sterk toegenomen vraag naar onze producten. Wij hebben, naar het zich laat aanzien, ruim voldoende staal op voorraad en ingekocht en voorzien geen tekorten.

Om beschikbaarheid te blijven “garanderen” aan reeds bij ons kopende relaties, kan het zijn dat wij mogelijk genoodzaakt zijn om quota in te stellen voor wat betreft bestelmogelijkheden. Dit zal in de praktijk betekenen, dat wij ons het recht voorbehouden, om bestellingen die ons inziens afwijken van het normale bestelpatroon ten opzichte van voorgaande periodes en/of jaren, anders te behandelen voor wat betreft prijs en levertijd.

Uiteraard zullen wij u blijven berichten over de ontwikkelingen bij Werkcon, zodat u zowel bij het uitbrengen van offertes als het bestellen van materialen hiermee rekening kunt houden.


Geplaatst op 4 mei 2022