Staalprijzen “all time high”

Zoals u van ons gewend bent proberen wij u altijd tijdig te informeren. In onze vorige nieuwsbrieven gaven wij al aan dat het aanbod van staal niet in gelijke tred loopt met de sterk toenemende vraag naar staal. Dit alles leidt tot grote tekorten en sterk oplopende levertijden en prijzen. Sterker nog, de staalprijs stijgt met forse stappen en heeft zelfs recordhoogte bereikt!

Wij weten helaas niet hoe het prijsniveau van staal over een paar maanden is, dat weet niemand, wat wij wel weten is dat wij op dit moment de “hoofdprijs” moeten betalen voor staal. Maar wij hebben, naar het zich laat aanzien voldoende staal ingekocht en voorzien geen tekorten en dus geen leveringsproblemen. Deze verdere stijgingen zijn voor ons wel aanleiding om onze prijzen 1 juni 2021 te gaan verhogen. Onze nieuwe prijzen zullen dan ook gaan gelden voor leveringen vanaf 1 juni 2021.

Om beschikbaarheid te blijven “garanderen” aan reeds bij ons kopende relaties, kan het zijn dat wij mogelijk genoodzaakt zijn om quota in te stellen voor wat betreft bestelmogelijkheden. Dit zal in de praktijk betekenen, dat wij ons het recht voorbehouden, om bestellingen die ons inziens afwijken van het normale bestelpatroon ten opzichte van voorgaande periodes en/of jaren, anders te behandelen voor wat betreft prijs en levertijd.

Het spreekt voor zich dat u zo spoedig mogelijk onze nieuwe prijslijst ontvangt met prijzen en condities. Uiteraard zullen wij u blijven berichten over de ontwikkeling van de staalprijzen, zodat u zowel bij het uitbrengen van offertes als het bestellen van materialen hiermee rekening kunt houden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers.


Geplaatst op 4 mei 2021